Pza. Mar 1-4, esc. A, 4º2ª 08003 Barcelona, Spain

Tel. +34671429328

Moneda regional

per a Catalunya

"CAT"

Catalunya és una regió (territori ) amb una molt forta identitat nacional. Catalunya té la seva pròpia llengua, història, bandera, fins i tot té la seva pròpia força policial i d'altres elements que la configuren diferenciadament de la resta de l’estat espanyol.

És una regió pròspera amb sòlides xifres econòmiques i amb una economia diversificada.

Amb tots aquests arguments prèviament esmentats és fàcil de determinar que aquesta àrea hi encaixi una divisa que serveixi als interessos de la regió.

La primera i principal raó per crear una divisa alternativa per la regió és que es constata un increment dels ingressos d'entre un 5 i un 15% degut a una baixada de la fugida de capitals fora de la regió, en altres paraules la divisa resta circulant entre els usuaris beneficiant els uns als altres.

Aquest és un fet provat mostrat per els projectes ja existents de divisa alternativa al món com “Wir bank” I “Bristol Pounds”

Catalunya té 7.5 milions d'habitants. Com a mínim un 18% són nascuts fora de Catalunya.

Molts dels nous immigrants provenen d’Àfrica, Àsia i Sud-Amèrica, de països com la Xina, Pakistan, Índia o Senegal. Van venir aquí a treballar i també a ajudar les seves famílies al seu lloc d’origen. La suma majúscula de riquesa generada a Catalunya està ara desapareixent mitjançant la naturalesa oberta de la divisa Euro.

Aquest capital si hagués existit la divisa CAT podria haver provocat una despesa local a Catalunya de forma circular, per tant un increment d’ingressos d’entre el 5 i el 15%, tal i com hem observat a exemples d’altres projectes de divises alternatives d’arreu del món.